Privātuma politika - Hortes

Esam atvērti I–V 10-20, VI–VII 10-18

Esam atvērti I–V 10-20, VI–VII 10-18
Atrašanās vieta un kontakti

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala hortes.lv personas datu atbildīgais apstrādātājs ir HORTES SIA (reģistrācijas numurs 40203269927), adrese Biķeru iela 4A, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, Latvija, tālrunis +371 68201122 un e-pasta adrese info@hortes.lv.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • preču piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu cena un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta dati.

Ar kādu mērķi tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sastādītu pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, kā arī analizētu klienta izvēles.

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai veiktu naudas atmaksu klientam.

Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu iegādi saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanai, kā arī interneta lietošanas statistikas veikšanai.

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta ar mērķi pildīt līgumu, kas noslēgts ar klientu.

Personas datu apstrāde notiek ar mērķi pildīt juridiskās saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāja strīdu risināšana).

Datu apstrāde notiek ar klienta piekrišanu šādu darbību veikšanai: jaunumu nosūtīšanai, cita ar klientu pētījumiem un/vai piedāvājumiem saistīta informācija.

Saņēmēji, kuriem personas dati tiek sūtīti

Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala klientu atbalstam ar mērķi apstrādāt pirkumus un pārvaldīt pirkumu vēsturi, kā risināt klientu problēmas.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīts klienta izvēlētā transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja šī ir ar kurjeru piegādājama prece, papildu kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.

Ja grāmatvedības pakalpojumu interneta veikalam sniedz konkrētā pakalpojuma sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.

Personas datus var nosūtīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu izvietošanas nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek uzglabāti Hortes serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var nosūtīt valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi, kā arī ASV uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies datu aizsardzības vairoga (Privacy Shield) regulējumam.

Piekļuve personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kas var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus, kā arī sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.

Interneta veikals īsteno nepieciešamos fiziskos, organizatoriskos un informāciju tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, grozīšanu vai neatļautu piekļuvi un publiskošanu.

Personas datu nosūtīšana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piem., transporta pakalpojuma sniedzējs un datu izvietošanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem, pamata. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus personas datu apstrādes laikā.

Iepazīšanās ar personas datiem un labojumu veikšana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt to labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, ar personas datiem var iepazīties ar klientu atbalsta starpniecību.

Piekrišanas atsaukšana Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības piekrišanu atsaukt, nosūtot par to e-pastu klientu atbalstam uz eveikals@hortes.lv.